Zajęcia 

DzieciRealizujemy program wychowania przedszkolnego, który został opracowany zgodnie z wymaganiami określonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Cele edukacyjne zawarte w programie zostały odpowiednio ujęte dla poszczególnych grup wiekowych z uwzględnieniem etapów ich rozwoju. Głównymi założeniami programu jest poznawanie przez dzieci otaczającego je świata przez działanie, tworzenie i odczuwanie, które prowadzą do odkrywania rzeczywistego potencjału tkwiącego w dziecku. Realizując ten program w naszym przedszkolu, jednocześnie zachęcamy naszych nauczycieli, by rozszerzali go o autorskie scenariusze i metody pracy z dziećmi i w ten sposób realizowali własne twórcze pomysły.

Zajęcia w ramach czesnego:

 • zajęcia dydaktyczno-wychowawcze (codziennie)

 • język angielski z native speakerem / lingwistą (codziennie)

 • gimnastyka umysłu (2 razy w tygodniu)

 • rytmika (1 raz w tygodniu)

 • umuzykalnienie (1 raz w tygodniu)

 • zajęcia ruchowo-sportowe (codziennie)

 • gimnastyka korekcyjna (1 raz w tygodniu)

 • glottodydaktyka (1 raz w tygodniu)

 • kreatywne warsztaty plastyczne (1 raz w tygodniu)

 • warsztaty teatralne (1 raz w tygodniu dla 5- i 6-latków)

 • klub kulinarny (1 raz w miesiącu)

 • sensoplastyka (1 raz w miesiącu) – zajęcia sensoplastyki na Mokotowie

 • klub podróżnika z zajęciami z cyklu „Poznajemy inne kraje” (3 razy w semestrze)

 • badania przesiewowe z zakresu terapii mowy 

 • obserwacje i konsultacje psychologa