Misja naszego przedszkola 

„Jeżeli chcesz aby twoje dzieci były inteligentne, czytaj im bajki.Dziecko
Jeżeli chcesz, aby były bardziej inteligentne, czytaj im więcej bajek."

― Albert Einstein ―

 

Wychowanie dziecka na mądrego i szczęśliwego człowieka to najpiękniejszy dar, jaki możemy – my dorośli – mu dać. Jest to prawdziwe wyzwanie, które wymaga od nas odwagi, odpowiedzialności oraz cierpliwości w odkrywaniu potencjału, drzemiącego w każdym z maluchów. W naszym przedszkolu wiemy, jak trzeba zadbać o rozwój dziecka, w jakie umiejętności należy go wyposażyć, aby ułatwić mu start w szkole, a finalnie pomóc mu odnieść sukces w dorosłym życiu. Oto misja naszego przedszkola.

Dzieciństwo to czas niezwykły, gdy dziecko ma prawo do zabawy. W naszym przedszkolu jest to sposób na przekazanie ważnych i pożytecznych treści. Zamierzone przez nas efekty poznawcze, nabywane umiejętności i odkrywane talenty będą ujawniać się niemal automatycznie w trakcie zabaw. Preferowane przez nas formy to: zabawy ruchowe, słowne, logiczne, śpiewane, relaksacyjne, drama, ale też tak uwielbiana zabawa swobodna, dająca pole do popisu dla dziecięcej wyobraźni.

Jesteśmy przekonani, że znajomość języków obcych jest niezbędnym atrybutem każdego obywatela świata. W naszym przedszkolu codzienne zajęcia z angielskiego prowadzą profesjonalni lektorzy, biegle władający językiem. Angielski jest drugim obowiązującym w przedszkolu językiem, w którym nauczyciele zwracają się do dzieci podczas codziennych czynności.

Badania naukowców dowodzą, że sukcesy dziecka w szkole i w życiu dorosłym są ściśle powiązane z umiejętnościami, które zostały aktywizowane w okresie wczesnego dzieciństwa. Prowadzona w naszym przedszkolu Gimnastyka umysłu polega na różnorodnych grach, zabawach na spostrzegawczość, ćwiczeniach pamięciowych, prostych pytaniach matematycznych związanych liczeniem i przeliczaniem, zagadkach i łamigłówkach stymulujących logiczne myślenie. Łącząc takie działania z muzyką, plastyką, zabiegami teatralnymi, aktywizuje się równocześnie obydwie półkule mózgowe, co za tym idzie, dużo szybciej rozwijają dziecięcy intelekt.

Myślenie i czucie, to dwa podstawowe wymiary naszego istnienia. Myśląc świadomie przeprowadzamy operacje umysłowe, porównujemy, wyciągamy wnioski, które ukierunkowują nasze działania. Uczucia, których doświadczamy, opisać jest znacznie trudniej. Na relacje z innymi ludźmi składają się empatia, umiejętność przekonywania innych, zdolności przywódcze oraz współpraca. Chcemy wyposażyć dziecko w umiejętność identyfikowania, nazywania i panowania nad swoimi emocjami. Kształtując u dzieci wrażliwość, wzmacniamy ich poczucie wartości, wspieramy proces budowania samoświadomości. Rozwój inteligencji emocjonalnej jest ściśle powiązany z rozwojem intelektualnym, pomaga zrozumieć siebie i innych, tym samym zmienia nasz punkt widzenia na wiele spraw. Staramy się wychowywać naszych podopiecznych w duchu tolerancji i prawa do własnych opinii, ale również uczymy ich radzenia sobie z niepowodzeniami, porażkami i twórczego rozwiązywania konfliktów.

Myśląc o złożoności potrzeb małego człowieka pamiętamy o jego rozwoju fizycznym. W naszym przedszkolu zachęcamy dzieci do wszelkich form aktywności fizycznej: spacerów, ćwiczeń ruchowych, rytmiki i tańców oraz różnych gier i zabaw na świeżym powietrzu w naszym dużym ogrodzie. Pamiętamy, że aktywność w znacznym stopniu wpływa na poprawę nastroju i zachowań u dziecka. W ramach czesnego mamy cykliczne zajęcia ruchowe realizowane pod okiem specjalistów od wychowania fizycznego. Stosujemy nowoczesne metody takie jak: Metoda ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa von Labana, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, czy Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej. W ramach zajęć dodatkowych proponujemy inne formy aktywności np.: taniec, piłkę nożną, balet, aikido, basen, capoierę.

Jednym z kluczowych tematów w rozwoju dziecka jest odżywianie. W naszym przedszkolu dbamy o jakość oferowanych dzieciom posiłków. Mamy własną kuchnię, gdzie przygotowujemy jedzenie dla dzieci wg najlepszych standardów sztuki kulinarnej. Dbamy, by nasi podopieczni po zdrowym posiłku byli nasyceni, napojeni, zadowoleni i gotowi do kolejnych wyzwań. Pamiętamy też o tym, że dziecko po posiłku potrzebuje relaksu, a nawet snu.

Czytanie i pisanie jest kluczem do całej wiedzy naszej cywilizacji. Wcześnie przygotowując dziecko do czytania, odkrywamy przed nim fascynujący świat książek. Stosowana przez naszych nauczycieli Glottodydaktyka to innowacyjna metoda opracowana przez prof. Bronisława Rocławskiego, przygotowująca już bardzo małe dzieci do nauki czytania i pisania. Zakłada ona, że każde dziecko zdobywa kolejne umiejętności systematycznie w swoim czasie i w swoim tempie, zgodnie z własnym psychofizycznym rozwojem, a zadaniem nauczyciela jest takie zróżnicowanie zajęć, by uwzględnić jego indywidualne możliwości. Dziecko, bawiące się w czytanie w okresie przedszkolnym, uczy się szybciej i łatwiej niż po skończeniu 7 lat.

Ważnym elementem wspierającym samoświadomość dziecka jest jego usamodzielnienie. U naszych podopiecznych staramy się wykształcić umiejętności samodzielnego radzenia sobie z prostymi czynnościami dnia codziennego: ubieranie, toaleta, wiązanie butów, chwytanie, rysowanie. Tu pomocnym i bardzo istotnym czynnikiem jest wzmacnianie jego sprawności manualnej. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom używamy w naszym przedszkolu przyborów i narzędzi ćwiczących zręczność palców, podejmujemy szereg ćwiczeń związanych z grafomotoryką, wykorzystujemy metody pracy z dziećmi stworzone przez wielki autorytet w tej dziedzinie – Marię Montessori.

W naszym przedszkolu staramy się uwrażliwić dzieci na piękno obecne wokół nas na co dzień. Odkrywamy przed nimi świat kolorów, dźwięków, faktur, smaków i zapachów. Pokazujemy, czym jest sztuka, tworzenie, inspirujemy i podpowiadamy, by za chwilę zachwycać się dokonaniami małych artystów. Rodziców zapraszamy do Pajdokracji – naszej fiqmikowej skarbnicy pomysłów i inspiracji www.facebook.com/pajdokreacja

Współpraca i pomaganie sobie nawzajem to istotna umiejętność przydatna w życiu. Dbając o wzajemnedobre relację dzieci w grupie, dobry kontakt podopiecznych z nauczycielami, ukazujemy korzyści płynące ze współpracy z innymi oraz wychodzenia im z pomocą.

W naszej placówce na każdym kroku przywiązujemy ogromną wagę do bezpieczeństwa. Nasi podopieczni mają możliwość skorzystania z ubezpieczenia od NNW przez 24h na cały świat.