Opłaty 

MonetyOpłata czesnego za miesiąc uczęszczania dziecka do przedszkola obejmuje codzienne wyżywienie (4 posiłki), zajęcia dydaktyczno opiekuńcze zgodne z podstawą programową rozszerzane o autorskie projekty, zajęcia z gimnastyki z korektywą, zajęcia z rytmiki z umuzykalnieniem, zajęcia z języka angielskiego Teddy Eddie i warsztaty z native speakerem, sensoplastykę, klub kulinarny, klub podróżnika z cyklu „Poznajemy inne kraje”, większość imprez wewnątrzprzedszkolnych (bale, eventy, festyny, spotkania z zaproszonymi gośćmi, warsztaty tematyczne), a także badania przesiewowe logopedy z zakresu terapii mowy oraz opiekę i konsultacje psychologa.

Możliwość skorzystania z krótszych pakietów godzinowych (Pakiet Zielony i Czerwony) jest możliwy jedynie w najmłodszej grupie Fiqmisiów.

Najmłodsza grupa FIQMISIE
Czesne miesięczne:
1840 zł
Opłata wpisowa:
950 zł
Zniżka miesiąc nieob.:
-30%
* przy zgłoszonej wcześniej nieobecności dziecka trwającej pełny miesiąc kalendarzowy
Zniżka 2 tygodnie nieob.:
-15%
* przy zgłoszonej wcześniej nieobecności dziecka trwającej min 2 tygodnie, a mniej niż miesiąc kalendarzowy
Zniżki dla rodzeństwa:
-10%
* dla drugiego dziecka
Zajęcia adaptacyjne:
bezpłatne
Przedszkole FIQMIKU
Czesne miesięczne:
1740 zł
Opłata wpisowa:
950 zł
Zniżka miesiąc nieob.:
-30%
* przy zgłoszonej wcześniej nieobecności dziecka trwającej pełny miesiąc kalendarzowy
Zniżka 2 tygodnie nieob.:
-15%
* przy zgłoszonej wcześniej nieobecności dziecka trwającej min 2 tygodnie, a mniej niż miesiąc kalendarzowy
Zniżki dla rodzeństwa:
-10%
* dla drugiego dziecka
Zajęcia adaptacyjne:
bezpłatne
PAKIETY dla FIQMISIÓW

Pakiet ZIELONY w godz. 7.00 – 13.00
1540 zł
* (ze śniadaniem i obiadem, bez leżakowania)

Pakiet CZERWONY w godz. 7.00 – 16.00
1740 zł
* (ze śniadaniem, obiadem, leżakowaniem i I podwieczorkiem)