Stefan Łęski

Założyciel

Pedagog z wieloletnim doświadczeniem, matematyk, pomysłodawca i współautor serii podręczników i zbiorków zadań do matematyki takich jak: „I ty zostaniesz Pitagorasem”, „Mogę zostać Pitagorasem”, „Liczę z Pitagorasem”; dyrektor i założyciel Państwowej Szkoły Podstawowej nr 292 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie; nauczyciel matematyki Szkoły Podstawowej nr 272 w W-wie; wieloletni organizator i kierownik kolonii letnich i zimowisk dla dzieci; nauczyciel, wychowawca i autorytet w dziedzinie nauczania wczesnoszkolnego; wieloletni Dyrektor ds. oświatowych w Oficynie Wydawniczo-Poligraficznej „ADAM”; prywatnie ukochany dziadek piątki wnuków. Wielką przyjemność sprawia mu hodowla kwiatów, a ulubionym hobby jest gra w brydża.

Stefan