Danuta Borowiec

Doradca Społecznej Rady Nadzorczej

Doświadczony nauczyciel matematyki uczący w mokotowskich szkołach: Szkole Podstawowej nr 169 i nr 292; znany i ceniony pedagog i wychowawca dzieci i młodzieży, który wykształcił wielu laureatów olimpiad i zawodów matematycznych dla szkół podstawowych; Z-ca dyrektora Szkoły Podstawowej nr 292 w W-wie; członek Komisji Konkursów matematycznych m.in. „Mały Pitagoras”.

Danuta