Beata

Logopeda

Doświadczony logopeda, specjalista od glottodydaktyki wykształcony w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie; absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki w Rzeszowie z tytułem magistra pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej; absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego o specjalności pedagogika specjalna; animator i członek Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Zabawy KLANZA. W pracy z dziećmi kieruje się zasadą „Ucząc bawić, bawiąc uczyć”, co znajduje odbicie w sposobie prowadzenia zajęć i licznych autorskich pomocach dydaktycznych oraz grach edukacyjnych, za którymi dzieci wprost przepadają.

Beata