Tel.: 887 24 86 43  

887 24 86 44  

rada

W Przedszkolu FIQMIKU pieczę nad prawidłowym przebiegiem nauki i wychowania dzieci sprawuje Społeczna Rada Nadzorcza składająca się z mądrych, cenionych i lubianych pedagogów. Przewodniczącym Rady jest współzałożyciel przedszkola Stefan Łęski, a w jego skład wchodzą: Teresa OleksakDanuta Borowiec.
teresa

Teresa Oleksak

Manager Przedszkola FIQMIKU; wychowawca i nauczyciel, mający na swoim koncie liczne sukcesy pedagogiczne; ceniony pedagog Szkoły Podstawowej nr 103 w W-wie, kierownik świetlicy i z-ca dyrektora Szkoły Podstawowej nr 292 w W-wie; nauczyciel matematyki oraz dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej Fundacji Edukacyjnej „Varsovia” w W-wie; autorka podręczników szkolnych do nauczania wczesnoszkolnego popularnej serii „Edukacja Smyka” i licznych opracowań metodycznych dla nauczycieli; Zastępca dyrektora ds. wydawnictw oświatowych oraz redaktor merytoryczny w Oficynie Wydawniczo-Poligraficznej „ADAM”. Jej wielką pasją jest matematyka, nowinki techniczne i samochody.

linia_pozioma_dot300

danuta

Danuta Borowiec

Doradca Społecznej Rady Nadzorczej Przedszkola FIQMIKU; doświadczony nauczyciel matematyki uczący w mokotowskich szkołach: Szkole Podstawowej nr 169 i nr 292; znany i ceniony pedagog i wychowawca dzieci i młodzieży, który wykształcił wielu laureatów olimpiad i zawodów matematycznych dla szkół podstawowych; Z-ca dyrektora Szkoły Podstawowej nr 292 w W-wie; członek Komisji Konkursów matematycznych m.in.  „Mały Pitagoras”.