Tel.: 887 24 86 43  

887 24 86 44  

zajęcia

Niepubliczne Przedszkole FIQMIKU realizuje program wychowania przedszkolnego pt. „Dziecko w swoim żywiole”, który został opracowany zgodnie z wymaganiami określonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Sam tytuł programu trafnie charakteryzuje zawartą w nim koncepcję. Dziecko będąc w swoim żywiole – radosne, ciekawe, aktywne jest również w świecie żywiołów, zgłębia ich tajemnice i oblicza. Cele edukacyjne zawarte w programie zostały odpowiednio ujęte dla poszczególnych grup wiekowych z uwzględnieniem etapów ich rozwoju. Głównymi założeniami programu jest poznawanie przez dzieci otaczającego je świata przez działanie, tworzenie i odczuwanie, które prowadzą do odkrywania rzeczywistego potencjału tkwiącego w dziecku. Program „Dziecko w swoim żywiole”, jest również skarbnicą wiedzy dla nauczycieli, zawiera ciekawe wskazówki dotyczące prowadzenia zajęć, adaptacji oraz obserwacji dzieci. Realizując ten program w naszym przedszkolu jednocześnie zachęcamy naszych nauczycieli by rozszerzali go o autorskie scenariusze i metody pracy z dziećmi i w ten sposób realizowali własne twórcze pomysły.

Zajęcia w ramach czesnego:

  • Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze (codziennie)
  • Język angielski (codziennie)
  • Gimnastyka umysłu (2 razy w tygodniu)
  • Rytmika (2 razy w tygodniu)
  • Kreatywne warsztaty plastyczne (1 raz w tygodniu)
  • Warsztaty teatralne (1 raz w tygodniu dla 5- i 6-latków)
  • Gimnastykę korekcyjną (1 raz w tygodniu)
  • Klub kulinarny (1 raz w miesiącu)
  • Klub podróżnika z zajęciami z cyklu „Poznajemy inne kraje” (3 razy w semestrze)