Tel.: 887 24 86 43  

887 24 86 44  

język angielski

Według naukowców z Niemieckiego Centrum Badań i Innowacji w Nowym Jorku najlepszym czasem na rozpoczęcie nauki drugiego języka jest 3 rok życia dziecka. Na tym etapie akwizycja języka obcego wykorzystuje naturalne zdolności dziecka, zapewniając mu jednocześnie wspaniałą zabawę. Warunkiem skuteczności pierwszego spotkania z językiem jest atrakcyjna dla dzieci i dostosowana do ich wieku i możliwości percepcyjnych forma.

W naszym przedszkolu zajęcia z angielskiego prowadzą wykwalifikowani, profesjonalni lektorzy. Angielski jest drugim obowiązującym w przedszkolu językiem, w którym nauczyciele zwracają się do dzieci podczas codziennych czynności. Nasze zajęcia prowadzimy w oparciu o programy dopuszczone do użytku przez MEN i programy autorskie.  Zajęcia językowe w naszym przedszkolu trwają ok. 30 minut i składają się z piosenek, rymowanek, gier językowych, aktywności plastycznej oraz zabaw ruchowych i tanecznych. Język angielski w naszym przedszkolu odbywa się w wymiarze minimum 5 jednostek lekcyjnych tygodniowo. Dodatkowo w ramach czesnego 2 razy w tygodniu odbywają się 30 min zajęcia z angielskiego z lektorem szkoły „Mała Lingua”, który w pracy z dziećmi stosuje autorską metodę nauczania opierającą się na metodzie projektu badawczego.